Siirry sisältöön

Viittomakielen tulkkien vähimmäispalkkasuositukset päivitettiin

Hanna / 16.6.2022

Viittomakielen tulkkien uudet vähimmäispalkkasuositukset on julkaistu. Suositukset on laadittu ajalle 1.5.2022-30.4.2024.

Hahmot 3

Palkkatilastoihin perustuvilla suosituksilla tuemme jäseniämme työelämässä ja reilussa palkkauksessa. Suosituksista myös alan työnantajat saavat välineitä oikeudenmukaiseen palkkatasoon ja reiluihin työntekemisen ehtoihin.

Olemme laatineet suositukset sekä kuukausipalkkaisina työskenteleville että tuntipalkkaisina työskenteleville viittomakielen tulkeille.

Suositukset ovat voimassa kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna palkka nousee 2 % ja toisena 2 %.

Uutta suosituksissa

Vähimmäispalkkasuosituksiin on lisätty muutamia uusia kohtia vastaamaan käytännön tilanteista nousseihin kysymyksiin.

Vähimmäispalkkasuositukseen on esimerkiksi selvennetty vaativien tulkkaustilanteiden määritelmää. Lisäksi suosituksiin on kirjattu se, että työnantajan tulisi vastata tulkin etätulkkauspisteen varustelusta. Jos tulkki itse hankkii etätulkkauspisteen varustelun, sovitaan korvauksen määrästä erikseen.

Suosituksiin on myös tuotu kirjaus hälytyskorvauksesta, mikä tarkoittaa korvausta tilanteessa, kun työntekijä kutsutaan välittömästi töihin vapaa-aikanaan ilman että kyse ole varallaolosta.

Kuukausipalkkaisten suositukseen on kirjattu etupainotteisesti suositus palkanmaksusta raskaus- ja vanhempain-vapaan alussa. Tämä kirjaus tulee voimaan 1.8.2022 alkaen, kun suosituksen taustalla oleva laki perhevapaista tulee voimaan.

Ota vähimmäispalkkasuositukset työsopimusneuvotteluihin

Työnhakijana voit käyttää suosituksia palkkapyyntösi perusteena. Voit hyödyntää palkkasuosituksiamme myös palkankorotustoivetta miettiessäsi.

Työnantajana taas voit avoinna olevan tehtävän palkkausta miettiessäsi varmistua, että kun sovellat palkkasuosituksia oikein, maksat työntekijällesi reilua ja oikeudenmukaista palkkaa.

Tavoitteemme on, että kaikilla viittomakielialan asiantuntijoilla olisi vähintään suositustemme mukainen palkka. Hyvästä työstä kuuluu maksaa reilu korvaus!

Tutustu tuoreisiin suosituksiimme ja vinkkaa myös kaverille tai kollegalle!

Vähimmäispalkkasuositukset