Siirry sisältöön

Yhteiskunta tarvitsee humanisteja

7.6.2023

Humanistien huono työllistyminen on sitkeä myytti.

HS-mielipide_humanistit

Mikko Puttosen analyysi eri alojen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta oli kapeakatseinen (HS 29.5.). Humanistien huono työllistyminen on sitkeä myytti, vaikka todellisuudessa humanistit työllistyvät hyvin. Helsingin yliopiston uraseurannan mukaan humanistisesta tiedekunnasta vuonna 2016 valmistuneiden työllistyminen viisi vuotta valmistumisen jälkeen on 92 prosenttia.

Humanistien osaamista muun muassa kielistä, kulttuureista, kirjallisuudesta, taiteesta ja historiasta tarvitaan monipuolisesti asiantuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Esimerkiksi tekoälyn mukanaan tuomasta mullistuksesta keskusteltaessa pelkkä insinöörinäkökulma ei ole riittävä. Yhä monimutkaistuvan maailman ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan monialaisuuden edistämistä ja monitieteisiä työryhmiä.

Humanistisen alan osaajat arvostavat omaa osaamistaan ja kokevat tekemänsä työn merkitykselliseksi. Suurin haaste on humanistisen osaamisen arvostuksen ja sen hyödyntämisen puute.

Taina Ukkola
Kieliasiantuntijat ry

Tuulia-Tuulia Tummavuori
Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry

Helmi Saukkoriipi
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 7.6.2023.