Siirry sisältöön

Yrityksen konkurssissa työntekijä voi hakea palkkaturvaa – alihankkija voi vaatia saataviaan

Hanna Gorschelnik / 14.2.2023

Kun yritys hakee tai haetaan konkurssiin, se ei ole pystynyt vastaamaan veloistaan. Konkurssissa voi työntekijä ja alihankkija yrittää saada saatavansa.

christian-dubovan-Y_x747Yshlw-unsplash

Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin, ja se määrää konkurssipesälle pesänhoitajan, joka ryhtyy selvittämään konkurssipesän varoja ja velkoja. Konkurssin alettua pesänhoitaja yleensä irtisanoo työntekijöiden työsopimukset noudattaen 14 päivän erityistä irtisanomisaikaa.

Jos työnantaja ei pysty maksamaan työntekijälle palkkoja tai muita työsuhteeseen perustuvia saatavia, niitä voi hakea palkkaturvana. Pesänhoitaja voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden puolesta, jos saatavat ovat pesänhoitajan mielestä riittävän selkeitä. Muussa tapauksessa työntekijöiden on tehtävä palkkaturvahakemus itse. Joka tapauksessa huolehdi siitä, että palkkaturvahakemus tulee tehtyä kolmen kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä.

Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. Palkkaturvan saaminen edellyttää, että työnantaja on maksukyvytön ja että saatava on perusteeltaan ja määrältään selvä. Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä. Palkkaturva voi saada enintään 19 000 euroa.

Palkkaturva-asian käsittelee Uudenmaan ELY-keskus. Hakemuksen voi jättää myös TE-toimistoon.

Lisätietoa:
https://www.ely-keskus.fi/palkkaturva ja
https://www.ely-keskus.fi/hakeminen-ja-hakemuksen-kasittely

Jäsen, toimi näin!

Odota tietoa tuomioistuimen päätösta yrityksen asettamisesta konkurssiin. Selvitä, hoitaako pesänselvittäjä palkkaturvahakemuksen tekemisen. Jos se ei tee sitä, sinun pitää itse tehdä hakemus. Saat tarvittaessa neuvoja Akavan Erityisalojen juristeilta. Myös Uudenmaan ELY-keskus neuvoo.

Yrittäjän tilanne epävarma

Palkkaturvaa ei makseta yrittäjille. Konkurssissa pesänhoitaja selvittää konkurssipesän omaisuuden ja suurimmat velkojat ja niiden saatavat. Jos pesässä on varoja tarpeeksi, pesänhoitaja kutsuu koolle velkojainkokouksen ja määrää valvontapäivän. Tähän päivään mennessä velkojat ilmoittavat saatavansa. Pesän varoja jaetaan velkojille, mutta välttämättä koko saatavaa ei saa itselleen. Jos konkurssi raukeaa siksi, ettei jaettavia varoja ole, pesänhoitaja ei ilmoita valvontapäivää. Silloin ei myöskään saatavia tai edes osaa niistä saa konkurssimenettelyn kautta.

Yrittäjäjäsen, toimi näin!

Odota tietoa tuomioistuimen päätösta Oulanin asettamisesta konkurssiin. Ilmoita pesänhoitajalle, että olet velkoja. Kun pesänhoitaja ilmoittaa valvontapäivän, ilmoita, mitä saatavia sinulla on. Yrittäjällä on mahdollisuus saada jako-osuus, jos konkurssipesän varat tähän riittävät.