Siirry sisältöön

Hallitusohjelma lupaa parannuksia yksinyrittäjien sosiaaliturvaan, mutta heikennyksiä työntekijöille

Hanna / 20.6.2023

Monityöläisten sosiaaliturva paranee yhdistelmävakuutuksen myötä, mutta työttömäksi joutuvan talouden ahdinko syvenee.

Kieliasiantuntijat_og_musta

Hallitus aikoo edistää vaalikaudella 2023–2027 yrittäjämuotoisen työn ja palkkatyön yhteensovittamista. Puoliväliriiheen mennessä on tarkoitus valmistella malli yhdistelmävakuutuksesta. Toteutuessaan yhdistelmävakuutus parantaisi palkka- ja yrittäjätyötä yhdistelevien monityöläisten asemaa ja olisi merkittävä askel eri työnteonmuotojen yhdenvertaiseen kohteluun. Kannatettava edistysaskel kohti oikeudenmukaista sosiaaliturvaa on se, että yrittäjän asumistuen arvioinnin perusteeksi otetaan YEL-työtulon sijaan kaikki todelliset tulot. 

Hallitusohjelmassa on nostettu esiin erityisesti kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia ja pyritään etsimään niihin ratkaisuja osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan. 

Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan parantaminen on yksi Kieliasiantuntijoiden hallitusohjelmatavoitteista.  

Lyhytnäköisiä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin 

Vaikka hallitusohjelmassa on lukuisia suunnitelmia työelämän tasa-arvon ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi, siihen on myös kirjattu monia työolojen heikennyksiä. Hallituksen suunnitelmat heikentää työntekijöiden oikeuksia ja asemaa ovat huolestuttavia.  

Ensimmäisen sairauspoissaolopäivän muuttaminen palkattomaksi omavastuupäiväksi on erityisen lyhytnäköistä Covid-19-pandemian varjossa. Suunnitelmissa on myös helpottaa irtisanomisten perusteita niin, että kun nyt tarvitaan asiallinen ja painava syy, jatkossa riittää vain asiallinen syy.   

Hallitus aikoo sallia vuoden määräaikaisuudet ilman erityistä perustetta. Kun tiedetään, että määräaikaisuudet ovat etenkin nuorten naisten kiusa, kirjaus on ristiriidassa työelämän tasa-arvon kehittämisen kanssa.  Nuorten naisten työmarkkina-asemaa ei myöskään vahvista se, että naispuolisen työntekijän työnantajalle maksettavaa kertakorvausta alennetaan.  

Työttömyyspäivärahaan tulossa pääasiassa heikennyksiä 

Työuran alussa oleville ja pätkätyöstä toiseen siirtyvälle on kova kolaus, että työttömyysturvan saadakseen pitääkin työskennellä tuplasti pidempään kuin aiemmin. Nykyisin työttömyyskorvausta voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen, jatkossa vasta 12 kuukauden jälkeen. Aikaisemmin työttömyysturvan saaminen edellytti 10 kuukauden työjaksoa, mutta vaatimusta lyhennettiin ensin kahdeksaan kuukauteen ja sitten puoleen vuoteen.  

Hallitus kaavailee, että työssäoloehto euroistetaan. Tätä tosin valmisteltiin jo edellisen hallituksen aikana. Euroistaminen tarkoittaa, että kun nykyisin työttömyysturvaa kerryttääkseen pitää työskennellä vähintään 18 tuntia viikossa, uudistuksen jälkeen pitäisikin ansaita tietyn minimipalkan verran. Minimipalkkaa ei ole vielä määritelty, mutta edellisen hallituksen aikaisissa selvityksissä se oli noin 860 euroa kuussa. Jos tämä suunnitelma toteutuu, nykyistä useampi tulkki voi päästä työttömyysturvan piiriin. Moni tulkki ei saavuta nykyistä työssäoloehdon 18 työtunnin viikkotuntirajaa, koska valmistautumista tai matka-aikaa tulkkauspaikalle ja takaisin ei yleensä lasketa työaikaan, vaikka ne tehtävään kuuluvatkin.  

Samaan aikaan kuitenkin työssäoloehdon muutos voi olla joillekin kieliasiantuntijoille heikennys, ja ansiopäivärahan määrä voi laskea.   

Etenkin perheellisen osittain työllistyneen toimeliaisuus ja taloudellinen tilanne voi heiketä merkittävästi, kun ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastetaan voimakkaasti ja työttömyysturvan lapsikorotus ja suojaosa poistetaan. Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö TYJ:n laskelmien mukaan ”--- keskimääräisellä päivärahan tasolla kolmilapsisen perheen tulot leikkautuvat yli 600 euroa kuukaudessa. Leikkausten vaikutus on niin suuri, että se voi johtaa asumistuen ja toimeentulotuen lisääntyneeseen tarpeeseen.” 

Suunnitelmiin voi vielä vaikuttaa 

Hallitusohjelma on julkaistu, mutta esitetyt suunnitelmat ovat vasta suunnitelmia. Niin kauan kuin niitä ei ole vielä pantu toimeen, meillä on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Vaikuttaminen on kaikkien kieliasiantuntijoiden yhteinen asia. Helpoiten teet sen kuulumalla Kieliasiantuntijoihin. 

 

Lue lisää: 

16.6. Akavan Erityisalat: Hallitus leikkaa kipeästi työttömiltä ja heikentää luottamusta työmarkkinoilla 

16.6. Akava: Hallitusohjelma heikentää palkansaajien asemaa ja tuo epävarmuutta 

19.6. Uusi hallitus haluaa heikentää maahanmuuttajien tulkkauspalveluita