Siirry sisältöön

Kieliasiantuntijoille vähimmäispalkkasuositus

Hanna Gorschelnik / 6.5.2024

Yksityisellä sektorilla työskenteleville kieliasiantuntijoille on julkaistu ensimmäistä kertaa vähimmäispalkkasuositus. Suositus on yhteinen historian, kirjallisuuden, kulttuuriaineiden ja vieraiden kielten FM-tutkinnon ja HuK-tutkinnon suorittaneille.

Näyttökuva 2024-05-06 094845

Vähimmäispalkkasuosituksessa on määritelty vaativuustasot kolmelle eri ryhmälle: asiantuntijatehtävät, vaativat asiantuntijatehtävät ja johtotason tehtävät. Kullekin ryhmälle on määritelty vähimmäiskuukausipalkkojen vaihteluvälit, joita noudatetaan pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja muualla Suomessa.

Siihen, millainen kuukausipalkan tulisi vähintään olla, vaikuttaa tehtävän vaativuus, työntekijän kokemus, sijoittuminen yrityksen tai kolmannen sektorin palvelukseen ja työpaikan koko. On hyvä huomioida, että euromääräinen haarukka ei kerro vähimmäispalkkaa ja enimmäispalkkaa vaan vähintään maksettavan kuukausipalkan vaihteluvälin.

Suositus perustuu kuukausipalkkaan ja 37,5 tunnin viikkotyöaikaan. Osa-aikatyöntekijän vähimmäispalkka määräytyy täyden työajan ja hänen kanssaan sovitun työajan suhteessa.

Vähimmäispalkkasuosituksessa on myös määritelty korkeakouluharjoittelijan palkka, jonka tulee olla aina vähintään työttömyysturvalain työssäoloehtoa kerryttävän palkan suuruinen. Vuonna 2024 summa on 1 399 euroa kuukaudessa.

Vähimmäispalkkasuosituksessa suositellaan myös, että jos työntekijä matkustaa työtehtävien hoitamisen vuoksi säännöllisen työaikansa ulkopuolella, hänelle maksetaan matka-ajan korvauksena tuntipalkka kultakin matkustamiseen käytetyltä tunnilta.

Vähimmäispalkkasuositus on ollut aikaisemmin voimassa historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden korkeakoulututkinnon suorittaneille. Suositus ulotettiin koskemaan vieraiden kielten FM-tutkinnon ja HuK-tutkinnon suorittaneita tänä keväänä. Vähimmäispalkkasuosituksen ovat antaneet Kieliasiantuntijat, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja näiden kattojärjestö Akavan Erityisalat.

 

Vähimmäispalkkasuosituksemme