Siirry sisältöön

Ilona Repponen jatkaa varapuheenjohtajana – Suvi Seikkula AE:n puheenjohtajistoon

Hanna / 9.2.2023

Kieliasiantuntijoiden hallitus järjestäytyi 30.1. ja valitsi varapuheenjohtajaksi toiselle kaudelle FM Ilona Repposen. Hallitus myös nimesi järjestön edustajia toimielimiin. Puheenjohtaja, FM Suvi Seikkula valittiin kattojärjestömme Akavan Erityisalojen hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi Akavan Erityisalojen hallituksen järjestäytymiskokouksessa 4.2.

Suvi Seikkula ja Ilona Repponen.
Suvin kuvan otti Laura Piiroinen, Ilonan kuva on Ilonan arkistosta.
Suvi Seikkula ja Ilona Repponen. Suvin kuvan otti Laura Piiroinen, Ilonan kuva on Ilonan arkistosta.

Järjestössämme hallituksen varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa tehtävässään. Monissa asioissa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä valmistelevat asioita hallituksen käsiteltäväksi ja tukevat toimiston työskentelyä. Repponen on toiminut Kieliasiantuntijoiden hallituksessa vuodesta 2019 alkaen.

Seikkula palasi Akavan Erityisalojen puheenjohtajistoon yhden välikauden jälkeen. Samalla hän vaikuttaa Akavan Erityisalojen työvaliokunnassa, joka koostuu puheenjohtajistosta. -Roolissani pääsen keskeisesti vaikuttamaan Akavan Erityisalojen toiminnan kehittämiseen, Suvi Seikkula sanoo.

"Tuomme yhteisöön kieliasiantuntijoiden näkemyksen työelämään."

Kieliasiantuntijat on Akavan Erityisalojen kolmanneksi suurin jäsenjärjestö.

-Tuomme yhteisöön kieliasiantuntijoiden näkemyksen työelämään. Jäsenemme työskentelevät laajasti eri toimialoilla ja monenlaisissa organisaatioissa. Siksi jäsenistössämme on laajaa kokemusta työelämän eri ilmiöistä ja siksi heillä on kokonaisvaltainen kuva näiden ilmiöiden vaikutuksesta työelämän muutoksiin. Esimerkiksi työelämän paljon puhuttu murros ja erilaiset työnteon muodot ovat olleet kieliasiantuntijoille tuttuja jo vuosikymmeniä, sanoo Seikkula.

Kieliasiantuntijoiden hallitus nimesi edustajia toimielimiin

Vuonna 2023 Kieliasiantuntijoita edustaa seuraavissa toimielimissä seuraavat henkilöt:

Kieliasiantuntijat ry:n työelämäpalkintojen raati:
Ilona Repponen, Senja Sakko, Nike Parland ja Suvi Seikkula. Työryhmän sihteerinä toimii Taina Ukkola.
Raadin tehtävä on esittää työelämäpalkintojemme saajat. Kategoria ovat vuoden kieliasiantuntija, vuoden työnantaja / esihenkilö, vuoden teko

Kieliasiantuntijoiden sääntötyöryhmä:
Suvi Seikkula, Ilona Repponen, Henrik Hurme ja Marjo-Leea Alapuranen.
Työryhmä tukee Kieliasiantuntijoiden edustajan työtä Akavan Erityisalojen sääntötyöryhmässä tarkastelemalla Akavan Eritysalojen sääntöjä. Se kartoittaa myös Kieliasiantuntijoiden sääntöjen muutostarpeita.  

Sanastokeskus TSK:n yhdistyskokoukset vuonna:
Suvi Seikkula, Hanna Gorschelnik (varaedustaja)

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä:
Siri Väänänen ja Anitta Malmberg. Hanna Gorschelnik toimii työryhmän pysyvänä sihteerinä.
Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on viittomakielen tulkkeja, puhevammaisten tulkkeja ja kirjoitustulkkeja edustavien järjestöjen sekä tulkkausta käyttäviä asiakkaita edustavien järjestöjen vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi.

European Forum of Sign language Interpreters efslin
yhteyshenkilö:
Eveliina Pätsi
vuosikokouksen edustajat: Eveliina Pätsi ja Marjo-Leea Alapuranen.

AudioVisual Translators Europe AVTE:n yhteyshenkilö ja vuosikokouksen edustaja 2023:
Hanna Gorschelnik.

Haku muihin työryhmiin käynnissä

Hallitus vahvistaa edustajat järjestön omiin työryhmiin – koulutuspoliittiseen työryhmään, kilpailutustyöryhmään, toimituskuntaan ja viittomakielen tulkkien, puhevammaisten tulkkien ja kirjoitustulkkien työryhmään - maaliskuun kokouksessaan. Haku näihin työryhmiin on avoinna 15. helmikuuta asti.

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä kaudella 2023–2024

Akavan Erityisalojen hallitus vahvisti seuraavat Kieliasiantuntijoiden edustajat toimielimiinsä:

Akavan Erityisalojen liittokokoukset vuonna 2023:
hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, pois lukien Akavan Erityisalojen hallituksen edustajat. Liittokokousedustajat käyttävät Kieliasiantuntijoiden ääniä yhdessä.

Hallitus
Suvi Seikkula (2. varapuheenjohtaja), Ilona Repponen (Suvi Seikkulan henkilökohtainen varajäsen) 

Työvaliokunta
Suvi Seikkula 

Neuvottelukunnat ja toimikunnat vastaavat sektorinsa edunvalvonnan tai neuvottelutoiminnan valmistelusta ja kehittämisestä ja valvovat sektorin työehtosopimusten noudattamista. Ne myös huolehtivat siitä, että niiden edustamisen sektoreiden jäsenistön tarpeet tulevat otetuiksi huomioon liiton toiminnassa.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta
Ian Mac Eochagáin (puheenjohtaja), Siri Väänänen, Susanna Puurula (varajäsen) 

Korkeakoulutoimikunta
Mari Ratia, Senja Sakko

Kunnan neuvottelukunta
Martin Hausen 

Valtion neuvottelukunta
Nike Parland, Liisa Sillander (varajäsen)  

Yksityissektorin neuvottelukunta
Maija Lehmuksenoksa, Suvi Seikkula (varajäsen) 

Vaalivaliokunta
Martin Hausen, Hannele Ruokonen (3. varajäsen)