Siirry sisältöön

Suomalaisille käännöstekstityksille laaditaan standardi

Hanna / 9.6.2023

Suomalaisille av-käännöstekstityksille ryhdytään laatimaan kansallista standardia. Aloite suomalaisen standardin laatimisesta suomalaisille käännöstekstityksille hyväksyttiin 24.5.2023 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n koolle kutsumassa kokouksessa, jossa av-käännösalan eri sidosryhmät olivat kattavasti edustettuina.

av-käännösstandardi3

Kokoukseen osallistui SFS:n edustajien lisäksi muun muassa itsenäisiä av-kääntäjiä, av-käännösyrityksiä, alan järjestöjen edustajia ja yrittäjiä sekä av-käännösalan tutkijoita.

Aloitteen kansallisesta SFS-standardista tekivät Suomen Standardisoimisliitolle Kieliasiantuntijat ry ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. Aloitteen kimmokkeena on huoli av-käännöstekstitysten laadusta: av-käännöksiä tuottavat monet eri yhtiöt, jolloin yhteisesti sovituista periaatteista laadukkaiden tekstitysten tuottamiseen olisi hyötyä.

Standardin pohjana aiemmat laatusuositukset

Av-käännösalalle on aikaisemmin laadittu kansalliset laatusuositukset suomenkielisille ja ruotsinkielisille käännöstekstityksille. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan aina sovellu käännösyritysten käyttöön.

Aloitteen mukaan SFS-standardi​

  • pohjautuisi suomen- ja ruotsinkielisten av-käännösten laatusuosituksiin
  • määrittäisi, millaisista elementeistä laadukas television, suoratoistopalveluiden ja tallenteiden audiovisuaalisissa teoksissa käytettävä käännös koostuu ja mitä sen tuottamisen prosessiin kuuluu
  • poikkeaisi aiemmista laatusuosituksista niin, että se laadittaisiin ensisijaisesti av-käännösalan yrityksiä ja niiden asiakkaita hyödyttäväksi.

Käännöstekstityksiä koskevan standardin laatimista varten perustettiin standardointityöryhmä. Työryhmään voi liittyä mukaan missä tahansa standardin laadintavaiheessa, ja osallistuminen on maksutonta. Osallistumislomakkeella voi liittyä mukaan työryhmään SFS/TR 008 Suomalaiset käännöstekstitykset.

Standardityöryhmän aloituskokous pidetään elokuussa 2023 Helsingissä ja Teamsissä.

Lisätiedot:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Sannamari Tikkanen, puh. sannamari.tikkanen@sfs.fi, 050 544 6881

Kieliasiantuntijat ry, Hanna Gorschelnik, hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi, puh. 050 576 2553

 

Lisätietoa:

 

Virheellinen otsikko vaihdettu 15.6. klo 11.10. Alkuperäinen otsikko oli "Suomalaisille käännösyrityksille laaditaan standardi."