Siirry sisältöön

Syyskokous valitsi hallituksen jäseniä jatkokaudelle

Hanna / 14.12.2022

Syyskokouksessamme 29.11. valittiin jäseniä yhdistyksen hallitukseen kaudelle 2023‒2024. Lisäksi vuoden 2023 toiminnan raameiksi hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan vuonna 2023.

Syyskokouksesssa valittiin hallitukseen jatkokaudelle 2023-2024 Nike Parland (vas.) ja Hannele Ruokonen. Anni Juhela (oik.) valittiin varajäseneksi vuodelle 2023.
Syyskokouksesssa valittiin hallitukseen jatkokaudelle 2023-2024 Nike Parland (vas.) ja Hannele Ruokonen. Anni Juhela (oik.) valittiin varajäseneksi vuodelle 2023.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin jatkokaudelle Henrik Hurme, Nike Parland, Ilona Repponen, Hannele Ruokonen ja Anna-Reetta Vienonen.

Hallituksen varajäseneksi vuodeksi 2023 valittiin Anni Juhela ja Roni Kamil.

Hallituksen jäseninä jatkavat vielä vuoden 2023 Marjo-Leea Alapuranen, Martin Hausen, Anni Korpiluoma, Senja Sakko ja Siri Väänänen.

Vuonna 2023 korostetaan kieliasiantuntijoiden merkityksestä yhteiskunnalle

Vuonna 2023 nostamme esiin koulutusalamme yhteiskunnallista merkitystä ja sitä, että kieliammateissa vaaditaan erityisasiantuntijuutta, joka perustuu pitkäjänteiselle koulutukselle. Teemaa painotetaan viestinnässämme ja se on kantava ajatus ensi kevään eduskuntavaalivaikuttamisessamme.

Kieliasiantuntijoiden ammattitaidon merkitystä ja arvoa yhteiskunnallemme ei monesti ymmärretä. Kyse ei ole vain siitä, että erilaiset organisaatiot viestivät monikielisesti arkipäivän kielitaitoon tukeutuen. Monikielisesti viestivät organisaatiot eivät pärjää epäammattimaisesti tuotetulla sisällöllä ja ilman ymmärrystä kulttuurisidonnaisuuksista. Kielen ammattilaisia tarvitaan esimerkiksi laatimaan tehokasta viestintää, vaalimaan yrityksen kansainvälistä imagoa ja luomaan tasavertaisia neuvottelutilanteita yli kielirajojen, mutta myös varmistamaan kielellisen saavutettavuuden yhteiskuntamme sisällä.

Vaikuttaessamme julkishallinnon kilpailutuksiin ja muihin kieliasiantuntijoiden työelämään vaikuttavissa asioissa ydinviestimme on, että kielipalveluissa on kyse korkeaa osaamista vaativa asiantuntijapalvelu. Työstä tulee saada sellaista palkkiota tai palkkaa, joka vastaa työn todellista arvoa.

Kieliasiantuntijat ovat moniosaajia ja laaja-alaisia asiantuntijoita. Laaja yleissivistys on kieliasiantuntijuuden edellytys, mutta kielen ja monimutkaistenkin merkitysten syvällinen ymmärrys nostaa kieliasiantuntija-ammattien merkitystä tekoälyn ja innovaatioiden tulevaisuudessa.

Toimintasuunnitelmassa kirjattujen laajojen edunvalvonnan teemojen alle mahtuu paljon yksittäisiä tavoitteita, hankkeita ja projekteja, joiden parissa hallitus, toimisto ja eri työryhmät työskentelevät yhdessä. Osa järjestön edunvalvontaa on tarjota jäsenillämme riittävästi tietoja ja taitoa, jotta he voivat vaatia, puolustaa ja käyttää oikeuksiaan työelämässä.

Talven ja kevään työehtosopimusneuvottelut koskevat myös monia kieliasiantuntijoita

Vuonna 2023 ammattijärjestön perustehtävä korostuu entisestään, kun eri alojen työehtosopimusneuvotteluita käydään pitkin kevättä. Kieliasiantuntijat työskentelevät eri työpaikolla ja aloilla, siksi monet työehtosopimukset koskevat kieliasiantuntijoitakin.

EU-komissio linjasi syksyllä 2022, että tietyissä tilanteissa yksinyrittäjät voisivat solmia työehdoistaan kollektiivisia sopimuksia ilman, että kilpailulainsäädäntö estää sitä. Teemme työtä, että linjaus saadaan osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Tavoitteenamme on parantaa yksinyrittäjien sopimusehtoja neuvottelemalla kollektiivisia sopimuksia.

Toimintasuunnitelma 2023_yhdistyksen kokoukselle (pdf)

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan

Syyskokouksessa päätettiin, että yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät vuonna 2023 ennallaan.

Jäsenlaji   Jäsenmaksu vuonna 2023
jäsen (%-perusteinen) 1,1 %
jäsen, ei kassan jäsen (%-perusteinen) 1,1 %
freelancer, työsuhteinen (%) 1,1 %
Työttömyykassan etuutta saava jäsen (%) 1,1 %
opiskelija (%) 1,1 %
opiskelija, ei kassan jäsen (%) (jos ei töissä, vapautettu jäsenmaksusta) 1,1 %
ammatinharjoittaja, yrittäjä, freelancer   200 € / vuosi (jäsenmaksun voi maksaa erissä)
minimijäsenmaksu   8 € / kk
eläkeläinen   8 € / kk
kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta   0 € / kk
   
Kannatusjäsenet    
henkilöjäsen   100 €
yhteisöjäsen   225 €

 

Kieliasiantuntijat ry:llä voi sääntöjen mukaan olla myös kannatusjäseniä, jotka saavat kaikki Kieliasiantuntijat ry:n tarjoamat palvelut ja edut. Työttömyyskassan jäsenyys tai Akavan Erityisalojen tai muut Akava-yhteisön tarjoamat palvelut ja edut eivät kuulu tähän jäsenyyteen.