Siirry sisältöön

Syyskokous päätti: Vuoden 2024 jäsenmaksuun ei muutoksia, toiminnassa vahvaa edunvalvontaa

Hanna / 18.12.2023

Syyskokouksessa 29.11. päätettiin, että jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia vuodeksi 2024. Toimintamme keskiössä ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan toimet.

1

Vuoden 2024 jäsenmaksut

Vuonna 2024 Kieliasiantuntijoiden jäsenmaksut ovat alla olevan mukaiset. Jäsenmaksu kattaa Kieliasiantuntijoiden ja Akavan Erityisalojen jäsenmaksun. Lisäksi palkansaajien jäsenmaksuun sisältyy työttömyyskassan maksu.

 • palkansaajajäsen: 1,1 % ennakonpidätyksen alaisesta päätoimen tulosta
 • ammatinharjoittajat: 200 euroa vuodessa kertamaksuna tai 16,67 €/kk
 • työsuhteinen freelancer: 1,1 % ennakonpidätyksen alaisesta päätoimen tulosta
 • freelancer (toimeksiantosopimuksella työskentelevät): 200 euroa vuodessa kertamaksuna tai 16,67 €/kk
 • opiskelija: 1,1 %, jos saat palkkatuloa, aikuiskoulutustukea tai työttömyyskassan maksamia etuuksia. Kelan opintotuesta ei makseta jäsenmaksua.
 • eläkeläinen: 96 € vuodessa
 • vähimmäisjäsenmaksu kaikille on 8€/kk
 • kannatusjäsen - henkilöjäsen: 100 € vuosi (ei kata Akavan Erityisalojen tai työttömyyskassan tarjoamia palveluja)
 • kannatusjäsen - yhteisöjäsen: 225 €/vuosi (ei kata Akavan Erityisalojen tai työttömyyskassan tarjoamia palveluja)

Voit tarkistaa verkkosivuiltamme sen, miten jäsenmaksut muodostuvat eri elämäntilanteissa.

Edunvalvontamme näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

Toimintamme tiivistyy vaikuttamisen ja edunvalvonnan ympärille. Olemme maan ainoa kaikki kieliasiantuntijat yhteen kokoava ammattijärjestö, mikä on ainutlaatuista kansainvälisestikin. Viestimme vakuuttavasti ja vaikuttavasti siitä, millainen merkitys ja arvo kieliasiantuntijoilla ja heidän ammattitaidollaan on yhteiskunnallemme.

Vuoden 2024 vaikuttamistyömme on monipuolista:

 • Vaikutamme siihen, että kielialalle edullisia hallitusohjelmakirjauksia, kuten parannuksia itsensätyöllistäjien asemaan ja sosiaaliturvaan, edistetään ripeästi.
 • Tavoittelemme sääntelyä, joka määrittelee, millainen pätevyys vaaditaan henkilöltä, joka toimii tulkkina julkishallinnossa.
 • Tavoittelemme parannuksia humanistisen alan ja erityisesti kielialan koulutuksen resursseihin.
 • Vaikutamme siihen, että Suomeen laaditaan humanististrategia, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalaista humanististen alojen osaamista, ymmärrystä ja asemoida humanistiset tieteet luonnontieteellisten aineiden rinnalla yhteiskunnallisesti tärkeiksi.
 • Lisäämme kieliasiantuntijoiden valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yksinyrittäjinä kielialalla.
 • Autamme kielipalveluita hankkivia tahoja laatimaan kilpailutuksia niin, etteivät ne heikennä kieliasiantuntijoiden työehtoja ja työnteon edellytyksiä.
 • Pyrimme nostamaan kielipalvelualan arvostusta.
 • Neuvottelemme uudesta puhuttujen kielten tulkkeja koskevasta työehtosopimuksesta ja valmistaudumme syksyllä ja vuoden 2025 keväällä käytäviin eri alojen työehtosopimusneuvotteluihin.
 • Nostamme esiin kulttuurin ja hyvän hallinnon merkitystä yhteiskunnassa sekä sitä, että tuottava työelämä pohjaa työhyvinvoinnille ja jatkuvalle oppimiselle.

 

Syyskokouksen henkilövalintoja

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudeksi 2024-2025 FM Ilona Repponen. Lisäksi hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle.

Syyskokouksessa valittiin tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat vuodelle 2024. Tilintarkastajaksi valittiin MGI Tilintarkastus Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii HT-tilintarkastaja Harri Saarinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Senja Sakko ja varatoiminnantarkastajaksi Emilia Norppa.

Lue lisää syyskokouksen päätöksistä:

29.11.2023 Kieliasiantuntijoiden puheenjohtajaksi Ilona Repponen