Siirry sisältöön

Tulkkien työnseisaus 25.11. klo 10.20: Ohjeet tulkille

Hanna / 22.11.2021

Tulkit järjestävät torstaina 25.11. klo 10.20 kolmen minuutin työnseisauksen. Alla on ladattavissa materiaalit tulkeille.

ylös nostetut kädet yousef-salhamoud-unsplash

Tulkkien julkilausuma tiedostoina

Puhuttujen kielten tulkkien julkilausuma työnseisauksen aikana 25112021 (pdf)

vk_puva_kitu_tulkkien julkilausuma työnseisauksen aikana 25112021 (pdf)

Tiedote 17112021 Tulkit työnseisaukseen Suomessa huonoja kilpailutuksia vastaan (pdf)

Tulkkien työnseisaus 25112021_läpikäynti 1811

Ohje tulkille

Työseisaus kestää 3 minuuttia 25.11. kello 10.20–10.23. Työnseisauksen aikana tulkki ei tulkkaa.

Jos olet tulkkaamassa työnseisauksen aikana, on hyvä kertoa tulkkaustilanteen alkaessa, että tulkkaus keskeytyy kolmeksi minuutiksi työnseisauksen vuoksi. Voit ilmoittaa tämän jo tulkkaustilanteen alussa. Voit olla työnseisauksen ajan hiljaa tai lukea alla olevan julkilausuman.

Jos olet tulkkaamassa esimerkiksi yrityksessä, jossa tulkkaustilanteessa ei ole läsnä työnseisauksen kohderyhmää, voi olla epäluontevaa pitää kolmen minuutin työnseisaus. Tällöin voit tuoda esiin tulkkien työnseisauksen toisella tapaa, esimerkiksi kertomalla tilaisuuden alussa, että tänään tulkit ovat lakossa ja tuet kollegoitasi vaikka et keskeytäkään työtäsi.

Kerro tällöin, että tulkit ovat kyseiseen aikaan lakossa ja kerro miksi:

  • julkishallinnon yksin hintaan perustuvat kilpailutukset
  • puhuttujen kielten tulkkien heikot sopimusehdot

Anna/jaa ruudulla (jos mahdollista) tiedote ja/tai julkilausuma (yllä pdf-tiedostot) tulkkaustilanteeseen osallistujille.

Jos olet tulkkaamassa esimerkiksi kokouksessa, voit esimerkiksi jo etukäteen pyytää, että kokouskohdassa ”muut asiat” luet ääneen tulkkien julkilausuman.

Työnseisauksessa on tärkeintä saada tulkkien ääni ja viesti kuuluviin. Olennaista ei niinkään ole, keskeyttävätkö kaikki tulkit jokaisessa tilaisuudessa työnsä. Toki se on vaikuttavampaa.

Toimi näin

Ennen työnseisausta:

  • Tulosta mukaasi tulkkien julkilausuma tai avaa tiedosto niin, että voit joko jakaa sen ruudullasi etätulkkaustilanteessa tai kopioida sen chat-kenttään.
  • Harjoittele julkilausuma etukäteen, jotta sen lukeminen ja tulkkaaminen sujuu itse tilanteessa. 3 minuuttia on lyhyt aika!

 

Työnseisauksen aikana:

  • Kerro tulkkaustilanteen alkaessa, että tulkkaus keskeytyy kolmeksi minuutiksi työnseisauksen vuoksi.
  • Kerro, että työnseisaus ei ole kohdistettu paikalla oleviin henkilöihin vaan julkishallintoon ja työnantajiin ja toimeksiantajiin, jotka sanelevat sopimusehdot yksipuolisesti.
  • Lue ja tulkkaa tulkkien julkilausuma tai anna se luettavaksi. Halutessasi voit myös antaa julkishallinnon edustajalle tiedotteen työnseisauksesta.

Viittomakielen tulkki, puhevammaisten tulkki ja kirjoitustulkki:

  • Kerro olevasi myötätuntolakossa puhuttujen kielten tulkkien sopimusasioiden vuoksi

 

Työnseisauksen jälkeen:

  • Pidä asia esillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

#tulkkientyönseisaus #myötätuntolakko #panostaammattilaiseen #ammattitulkki #laatuhankinnat  #sovitaanvaan #tasavertainentulkki #kieliasiantuntijat #parempaantyöelämään #työelämä #tulkkaus #tulkki

Työajan raportoinnissa: työnseisaus = poissaolo. Työnseisaus ei siis ole palkallista aikaa.

 

Miksi työnseisaus järjestetään?
Keneen työseisaus kohdentuu?

Työnseisaus kohdentuu ennen kaikkea kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja valtion muihin organisaatioihin, joille tulkit tuottavat palveluita. Lähes kaikki organisaatiot ovat kilpailuttamassa tulkkauspalveluita lähiaikoina, sillä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimus päättyy vuonna 2022. Lisäksi tulossa on 21 uutta hyvinvointialuetta, jotka kilpailuttavat tulkkauspalvelunsa, myös vammaisten tulkkauspalvelut. Sillä, miten nämä kilpailutukset laaditaan, on merkitystä tulkkien tulevalle työelämälle. Julkishallinto ei voi enää jatkaa kilpailutusten ratkaisemista yksin hinnan perusteella.

Työnseisaus ei kuitenkaan kohdennu Kelaan vammaisten tulkkauspalveluiden osalta.

Puhuttujen kielten tulkit vaativat myös tasavertaista neuvotteluasemaa tulkkien ja tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten välillä. Työnseisauksella viestitään, että tulkit ovat saaneet tarpeekseen sopimusehtojen sanelusta. Tulkkien tilanne työelämässä on heikentynyt jatkuvasti ja todella pitkään. Iso osa tulkeista kokee olevansa voimattomia yrityksiä vastaan. Vaikutusvalta omiin sopimusehtoihin on pieni. Viittomakielen tulkit, puhevammaisten tulkit ja kirjoitustulkit tukevat tulkkikollegoitaan ja ovat myötätuntolakossa.

Työnseisaus on työtaistelutoimi ja sen järjestää Kieliasiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat.


Työnseisauksen alaiset tehtävät:

Tulkkaustyö ja siihen välittömästi liittyvät tehtävät 

Työnseisauksen ulkopuolelle jäävä suojelutyö:
Työnseisaukseen ei osallistu tulkki, joka on tulkkaamassa tilanteessa, jossa on kyse ihmishengestä.

Tulkkien työnseisaus 25.11. on poikkeuksellinen, sillä se koskee kaikkia tulkkeja ja siihen osallistuu niin palkansaajia kuin ammatinharjoittajia.

Ketä työnseisaus koskee?

Työnseisaus koskee yksityissektorilla työskenteleviä tulkkeja.

Jos olet virka- tai työsuhteessa kuntaan, valtioon tai kirkkoon, tämä työnseisaus ei koske sinua. Virkasuhteessa oleva ei saa osallistua lakkoon.