Siirry sisältöön

Kun tekniikka kohtaa kielen

Kun tekniikka kohtaa kielen Senja Sakko / 6.11.2023 Tekninen viestijä pitää huolen siitä, että laitteiden ja sovellusten käyttö sujuu. Digital Content Leadina työskentelevä Hanna Heinonen uskoo, että teknologian kehityksen myötä kieliasiantuntijoita tarvitaan enemmän, ei vähemmän. Hanna Heinosta motivoi työssään se, että hän saa luotua loppukäyttäjän tarpeita vastaavan tuotteen. – Tyypillistä päivää ei olekaan! Näin toteaa…

Lue lisää

Mitä, jos teknisiä viestijöitä ei olisi?

Mitä, jos teknisiä viestijöitä ei olisi? Kieli kannattelee maailmaa / 31.10.2023 Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miten paljon työtä vaaditaan, että voimme käyttää erilaisia laitteita ja sovelluksia omalla kielellämme? Tiesitkö, että laitteessa, jolla tätä tekstiä luet, on mahdollisuus valita valtavasta määrästä eri kieliä, joiden avulla käyttö sujuu vaivattomasti? Oletko tullut ajatelleeksi, että pesukoneesi käyttöohjeen on laatinut…

Lue lisää

Käännösteknologian tutkija ja opettaja saa olla mukana monessa

Käännösteknologian tutkija ja opettaja saa olla mukana monessa Suvi Seikkula / 27.10.2023 Kieliteknologia on osa ihmisten arkea. Luotettavaan viestintään se soveltuu vain kieliasiantuntijan ohjaamana. Kieliteknologian tutkija ja opettaja Maarit Koponen kertoo tieteenalan kehityksestä ja kieliasiantuntijoiden roolista siinä. Kieliteknologian tutkija ja opettaja Maarit Koponen kannustaa suhtautumaan kieliteknologiaan rohkeasti mutta kriittisesti. Kieliasiantuntija osaa arvioida, milloin sen viestintä…

Lue lisää

Mitä, jos teknologian kehittämisessä ei olisi mukana kieliasiantuntijoita?

Mitä, jos teknologian kehittämisessä ei olisi mukana kieliasiantuntijoita? Kieli kannattelee maailmaa / 23.10.2023 Kieliteknologia on monitieteinen tieteenala, joka yhdistää kielitieteen ja käännöstieteen informaatioteknologiaan ja jossa tarvitaan myös muun muassa kognitiotiedettä, puheentutkimusta ja psykologiaa. Kieliteknologisen tutkimuksen kohteena on ihmisen tuottaman kielen muuntaminen muotoon, jossa se on teknisten välineiden ja menetelmien hyödynnettävissä. Tutkimustuloksia hyödynnetään konekääntimien lisäksi esimerkiksi…

Lue lisää

Ammattikääntäjä siirtää maailmamme rajoja

Ammattikääntäjä siirtää maailmamme rajoja Suvi Seikkula / 20.10.2023 Ammattikääntäjä auttaa vahvistamaan kilpailukykyä, tukee kommunikointia, varmistaa yhdenvertaisuutta ja monin muin tavoin mahdollistaa kielten ja kulttuurienvälisen viestinnän. Kääntäjä Ian Mac Eochagáin kertoo, miten se oikeastaan tapahtuu. Ian Mac Eochagáin pitää ammattikääntäjän keskeisinä ominaisuuksina vahvan kielitaidon lisäksi tarkkuutta, hyvää yleissivistystä ja kiinnostusta ympäröivään maailmaan. (Kuva: Vesa-Pekka Pietilä) Syntyjään…

Lue lisää

Mitä, jos ammattikääntäjiä ei olisi?

Mitä, jos ammattikääntäjiä ei olisi? Kieli kannattelee maailmaa / 17.10.2023 Miltä maailmamme näyttäisi, jos ei olisi kieliasiantuntijoita kääntämässä poliittisille päättäjille luotettavasti aineistoa, jonka he tarvitsevat kaikkia kansalaisia koskevan päätöksenteon tueksi? Jos ei olisi ammattikääntäjiä, ei ulkomaisten tuotteiden käyttöohjeista saisi enää kukaan tolkkua. Lääkkeitä ei uskallettaisi enää käyttää, kun tuoteselosteista olisi vain outoja sanoja viliseviä vieraskielisiä…

Lue lisää

Kielenhuoltaja on saavutettavan kielen asiantuntija

Kielenhuoltaja on saavutettavan kielen asiantuntija Suvi Seikkula / 13.10.2023 Saavutettava kieli on edellytys ymmärtämiselle ja vaikuttamiselle. Tullin vastaava kielenhuoltaja Kati Turkama on nähnyt uransa aikana, kuinka saavutettavan kielen ja sen varmistavan kielenhuollon merkitys on alettu nähdä yhä paremmin. Kati Turkaman mukaan saavutettava kieli on lähtökohta kaikelle kielenhuollolle. (Kuva: Reetta Salonen) Tullin vastaava kielenhuoltaja Kati Turkama…

Lue lisää

Mitä, jos kielenhuoltajia ei olisi?

Mitä, jos kielenhuoltajia ei olisi? Kieli kannattelee maailmaa / 9.10.2023 Kieliasiantuntijat ovat saavutettavan kielen asiantuntijoita. Kielenhuoltajat, puhevammaisten tulkit, terminologit, selkokielistäjät ja monet muut kielen ammattilaiset varmistavat, että viestit tavoittavat kaikki ja etteivät kieleen liittyvät esteet estä osallisuutta, vaikuttamista, tiedonsaantia tai kuulluksi tulemista. Yrityksissä he auttavat tekemään viestinnästä tavoitettavaa, tehokasta, johdonmukaista ja tarkoituksenmukaista. He tekevät sitä…

Lue lisää

Kieli vei mennessään

Kieli vei mennessään Senja Sakko / 6.10.2023 Kieliasiantuntija varmistaa, että viestin kieli on ymmärrettävää, oikeakielistä ja kohderyhmälle sopivaa. Postilla sisältömuotoilijana ja kielenhuoltajana työskentelevä Eeva Öörni arvelee, että kieli- ja tekstityön merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Eeva Öörnin mielestä kieliasiantuntijan tärkeimpiä ominaisuuksia on kielen taju ja looginen ajattelukyky. (Kuva: Suvi Roiko) Koira raapaisi korvallistaan. Virkkeen viimeinen sana jäi…

Lue lisää